Czech Acro z.s.

Spolek pro rozvoj párové akrobacie Czech Acro vznikl v létě 2017. Do té doby neformální komunita akrobatů, akrojogínů a všech ostatních akronadšenců v ČR tak nově získala formální “zakotvení”, které by mělo sloužit jako společná platforma pro další rozvoj aktivit v této oblasti. Členská základna spolku je otevřená všem zájemcům, přičemž aktivit pořádaných spolkem se mohou účastnit úplně všichni – členové i nečlenové. Něco se najde pro každou pokročilost 😉

Hlavním cílem spolku je pořádání každoročního festivalu po vzoru světových festivalů typu Dutch Acro, s možností učit se nejen od českých lektorů, ale i zahraničních. Počítá se s organizací pravidelných setkání členů spolku v různých částech republiky.

Na programu budou také tématicky zaměřené workshopy českých i zahraničních lektorů, podílení se na dobročinných akcích a šíření povědomí o párové akrobacii obecně. Tomu by měly pomoci i naše facebookové stránky, kde kromě událostí budou přibývat i nejrůznější texty zaměřené na teorii a praxi akrobatických aktivit.